bg.png
Wage_BG2.jpg
bg.png

New Page


Wåge har gått samman med Norvatek och blivit en av marknadens starkaste aktörer.

 

Sedan maj 2017 är Wåge en del av Norvatek och tillsammans är vi en av marknadens ledande aktörer inom pumpstationer. Nu finns all kunskap och kompetens du behöver under samma varumärke – Norvatek.  

 

Läs mer om samgåendet här

 

 

 

SCROLL DOWN

New Page


Wåge har gått samman med Norvatek och blivit en av marknadens starkaste aktörer.

 

Sedan maj 2017 är Wåge en del av Norvatek och tillsammans är vi en av marknadens ledande aktörer inom pumpstationer. Nu finns all kunskap och kompetens du behöver under samma varumärke – Norvatek.  

 

Läs mer om samgåendet här

 

 

 

Wåge Nordiska AB


Redan 1967 när Wåge Persson tillverkade den första prefabricerade pumpstationen var målet att leda utvecklingen framåt genom att utgå från kundens behov. En filosofi som är lika viktig nu som då. Genom att ligga i framkant vad gäller konstruktion, kvalitet och leveranssäkerhet kan vi garantera den bästa lösningen för magasinering, transport och behandling av renvatten och förorenat vatten. Alltid utifrån dina förutsättningar och med ett utvecklat miljötänk hela vägen från råvara till leverans av färdig produkt.

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, funderingar eller vill veta mer.

Wage_BG2.jpg

Titles


Produkter & Tjänster

Titles


Produkter & Tjänster

Produkter

Avloppspumpstationer

Tryckstegringsstationer

Villaprodukter för avlopp och dränvatten

Kundanpassade lösningar

 

Tjänster

Dimensionering av pumpar, pumpstationer och tryckstegringsstationer

Renovering av äldre anläggningar samt ombyggnationer

Texter och skisser gällande anbudsunderlag

Rådgivning

Ritningsunderlag i dwg-format

Montering och idrifttagning av pumpstationer